Allemansrätten ger rättigheter och skyldigheter

Allemansrätten förekommer främst i Norge, Sverige, Finland och Island men liknande rättigheter finns också i andra delar av världen. Varje land utformar sin egen rätt, utformning och innebörd. Uttrycket etablerades efter andra världskriget då man från myndigheternas håll ville att tätortsbor skulle kunna komma ut i naturen.

Då man vandrar, paddlar kanot, sitter på en sten och ser ut över vidderna… det är Allemansrätten. Rätten som ger alla möjlighet att röra sig fritt i naturen så länge hänsyn och ansvar tas för natur och djurliv, markägare och andra besökare. Grundidén är att man inte skall störa och inte förstöra. Detta är en urgammal sedvänja som alla är ansvariga för. Dock råder det osäkerhet om vad som verkligen gäller och man kan gärna ladda hem eller beställa information från Naturvårdsverket; här lär man sig mer om både vilka rättigheter och skyldigheter man har.download-41

Fiske ingår inte i allemansrätten, men fiskelagstiftningen innehåller liknande regler. För att ta reda på exakt vad som gäller i det område som man planerar att fiska i så rekommenderas att hämta upplysningar från Fiskeriverket och Länsstyrelsen men i korthet kan nämnas att man tillfälligt – och med hänsyn – får vara på någon annans mark utan lov och att man får gå över annans mark för att ta sig till fiskevattnet. Det är också möjligt att, tillfälligt, använda sig av en brygga som ligger utanför en tomt (om ägaren till bryggan skall använda den så måste man dock lämna företräde). Då det ibland råder konflikter mellan besökare och markägare så finns också regeln att det är förbjudet att hindra, försvåra eller störa möjligheterna att fiska.

Jakt ingår inte heller i Allemansrätten men liknande hänsyn och regler gäller, till exempel så får man inte avsiktligt störa villebråd. Har man med sig vapen eller fångstredskap så måste man oftast ha fått tillstånd av markägaren eller jakträttsinnehavaren, men för att få reda på exakt vad som gäller så rekommenderas kontakt med Polisen.

Oavsett vilken aktivitet som står på agendan så är utrustningen a och o, så titta in på www.itaboutdoor.se och lär dig mer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *